Algemene voorwaarden voor het SUPpen

Artikel 1 De Opdrachtgever

 1. De opdrachtgever dient in het bezit te zijn van zwemdiploma's.
 2. De opdrachtgever is ten alle tijde verantwoordelijk voor haar/zijn gedrag en het gedrag van de hond.
 3. De opdrachtgever dient eigen zwemkleding/sportkleding mee te nemen.
 4. De opdrachtgever kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk stellen voor toegebrachte schade aan derden of verlies van goederen door het gedrag van zowel de opdrachtgever als de hond.
 5. De opdrachtgever kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk stellen voor eventuele diefstal met betrekking tot de eigendommen van de opdrachtgever.
 6. De opdrachtgever vult naar waarheidsgetrouw de juiste informatie in op het aanmeldformulier.

 

Artikel 2 De Opdrachtnemer

 1. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het leveren van de juiste materialen om te kunnen suppen.
 2. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het afleggen van een route binnen de gereserveerde tijd (60 min).
 3. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid van de opdrachtgever (incl hond).
 4. De opdrachtnemer kan de opdrachtgever aansprakelijk stellen voor het niet correct handelen met de materialen die geleverd zijn door de opdrachtnemer. "Niet correct handelen" betekent het niet naleven van de gegeven instructies door de opdrachtnemer.
 5. De opdrachtnemer levert geen zwemvesten of andere veiligheidsvoorzieningen gedurende de les. Hiervoor is de opdrachtgever verantwoordelijk.
 6. De opdrachtnemer bewaart de persoonsgegevens tot aan de les. Daarna zullen de gegevens verwijderd worden.
  1. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt
  2. De gegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciƫle doeleinden
  3. De gegevens zullen gebruikt worden voor de facturatie
 7. De opdrachtnemer zal de foto gebruiken voor commerciƫle doeleinden zoals de website en social media. Indien de opdrachtgever dit niet wenst, dient dit schriftelijk te worden bevestigd.