Algemene Voorwaarden voor Scruffy’s Vriendjes

 

Artikel 1 Algemeen

 1. De hond(en) dient sociaal te zijn in de omgang met andere honden en mensen.
 2. De hond(en) dient de basiscommando’s te kennen (“Hier / “Zit”) en niet-aangelijnd kunnen lopen, in groepswandelingen.
 3. Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn en treft hier eventueel maatregelen voor.
 4. Loopse teven zijn helaas niet toegestaan gedurende de loopse periode van 3-4 weken.
 5. Intacte reuen tot 1,5 jaar zijn welkom bij Scruffy's Vriendjes zolang hun gedrag accepteerbaar is binnen de groep. Dit betekent dat de hond geen intimiderende gedragingen mag laten zien, goed los kan lopen, geen seksuele gedragingen mag uiten. Vanaf 1,5 jaar zijn alleen gecastreerde reuen welkom in de groep.
 6. De wandelingen duren altijd 30 of 60 minuten. Indien het weeralarm is afgegeven of andere bijzondere omstandigheden, zoals ziekte, familieproblemen, zal er samen met de eigenaar naar een oplossing worden gekeken.
 7. Elke maand stuurt Scruffy's Vriendjes mogelijke datums waarop de service gesloten is i.v.m. trainingen. Klanten worden altijd 4 weken van tevoren ingelicht.

 

Artikel 2 Werkwijze en betaling

 1. Hondenuitlaatservice Scruffy’s Vriendjes werkt met online betalingen of contact betalingen bij afname van een activiteit. Diensten worden 7 dagen per week aangeboden met de volgende openingstijden: ma-vrij van 08:00-17:00 en in het weekend op aanvraag (met uitzondering van feestdagen).
 2. Afgesproken wandelingen/dagopvang kunnen worden geannuleerd mits dit 48 uur van tevoren wordt vermeld. Verzetten naar een andere dag in dezelfde maand is eventueel mogelijk, mits er voldoende plek is.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen als niet aan de betalingsvoorwaarden voldaan wordt.
 4. De actuele tarieven staan vermeld op de website van opdrachtnemer. Bij tariefwijzigingen worden de huidige klanten op de hoogte gebracht.
 5. De opdrachtnemer stuurt maandelijks een factuur achteraf via e-mail. De opdrachtgever heeft 7 dagen om de factuur te voldoen. Wanneer dit niet gebeurt, zullen er herinneringskosten van €7,50 in rekening worden gebracht. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de betaling bij tijds te voldoen.
 6. Een strippenkaart heeft de volgende voorwaarden
  1. De kaart kent geen verloopdatum
  2. Het retourneren van het bedrag of een deel ervan is niet mogelijk
  3. Ingeplande wandelingen kunnen niet geannuleerd worden, alleen verzet.
 7. Een cadeaubon wordt gezien als een geldig betaalmiddel en is alleen geldig voor een fotoshoot. Het is niet mogelijk om een deel van de cadeaubon te bewaren. Het bedrag dient in één keer te worden uitgegeven.

 

Artikel 3 Rechten en plichten opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zorgt dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijd aanwezig is/zijn.
 2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond de benodigde inentingen heeft ontvangen en laat bij voorkeur een titer bepaling uitvoeren. Tevens controleert opdrachtgever regelmatig op vlooien, teken en wormen.
 3. Opdrachtgever informeert opdrachtnemer tijdig in geval van gezondheidsproblemen van de hond.
 4. Opdrachtgever dient ten tijde van de te verrichten dienst telefonisch bereikbaar te zijn.
 5. Het is raadzaam om een hondenverzekering af te sluiten in geval van een ongeval, zie artikel 6.

 

Artikel 4 Rechten en plichten opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer zal de hond op de afgesproken tijden ophalen en afleveren op het afgesproken adres.
 2. Opdrachtnemer laat de hond de duur van de afgesproken tijd(en) uit.
 3. Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).
 4. Opdrachtnemer heeft het recht de hond(en) los te laten lopen indien aangegeven door opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om op kosten van opdrachtgever, medische zorg te verschaffen aan diens hond, indien opdrachtnemer dit nodig acht. Indien blijkt, dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is, zal i.o.m. de zorgverlener eerst contact met de eigenaar van de hond(en) gezocht worden
 6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor honden uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag.
 7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor honden de hond(en) (tijdelijk) niet mee te nemen, indien blijkt dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft/hebben.
 8. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor honden op voorhand te weigeren, indien zij van mening is dat deze hond(en) een gevaar kunnen opleveren voor andere onder haar hoede gestelde honden of personen.
 9. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de dienst tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie, ziekte of persoonlijke omstandigheden. Ook bij extreme weersomstandigheden – dit ter beoordeling aan opdrachtnemer – behoudt opdrachtnemer zich het recht voor het uitlaten te annuleren of te staken.
 10. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de tarieven en de algemene voorwaarden te wijzigen. De Opdrachtgever zal hierover geïnformeerd worden.

 

Artikel 5 Werkwijze - Privacy

 1. De opdrachtnemer heeft altijd een kennismakingsgesprek met de opdrachtgever en bespreekt een mogelijk contract en benoemt de belangrijkste algemene voorwaarden.
 2. De opdrachtnemer zal de persoonlijke gegevens van klanten gebruiken voor de facturatie en administratie.
 3. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het afschermen van de persoonlijke gegevens en zal deze gegevens nooit en te nimmer doorverkopen aan derde partijen.
 4. De opdrachtnemer heeft de persoonlijke gegevens opgeslagen in een online Cloud en in het administratiesysteem. Beide systemen zijn beveiligd met een wachtwoord.
 5. De opdrachtnemer verstuurt klanten alleen updates m.b.t. dagen waarop Scruffy's Vriendjes gesloten is in een aparte mail. Dit is bijvoorbeeld voor cursusdagen of vakantiedagen. Er zullen geen nieuwsbrieven worden verstuurd.
 6. De opdrachtnemer verstrekt geen persoonlijke informatie aan derden zonder toestemming van de opdrachtgever. Deze toestemming moet schriftelijk zijn vastgelegd.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever dient zelf een WA-verzekering te hebben. Hij/zij blijft ten alle tijde aansprakelijk voor de daden van de hond. Volgens artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek is het baasje altijd aansprakelijk voor de gedragingen van zijn/haar hond.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan/door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op de opdrachtgever verhaald.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan woning/inboedel door natte/vieze hond. Opdrachtnemer zal de hond zo droog/schoon mogelijk in de woning achterlaten, indien zorg gedragen wordt voor daarvoor bestemde middelen.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade/inbraak woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden dat dit te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel.

 

Artikel 7 Fotografie

 1. Opdrachtgever heeft de keuze om een fotosessie in de studio van Scruffy’s Vriendjes af te nemen of een fotosessie op locatie. Wanneer gekozen wordt voor locatie wordt er automatisch reiskosten berekend aan de hand van de routebeschrijving van Google Maps. Per kilometer wordt er €0,25 (vijfentwintig cent) berekend..
 2. Na het volbrengen van de shoot betaalt de opdrachtgever de startkosten direct. Dit kan verlopen via PIN of CASH betaling.
 3. Opdrachtgever betaalt alleen voor het resultaat van de fotosessie. Wanneer de opdrachtgever besluit om geen foto’s af te nemen na de sessie zal er automatisch €15,- worden berekend (excl eventuele reiskosten).
 4. Opdrachtgever is ten alle tijde aanwezig tijdens een fotosessie. Hij/zij is verantwoordelijk voor het gedrag van de hond. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet kunnen opleveren van foto’s. Bijvoorbeeld; de hond moet diverse commando’s kunnen en/of luisteren naar de baas. Wanneer er geen foto’s opgeleverd kunnen worden komen de opdrachtgever en opdrachtnemer tot een akkoord.
 5. Alle opdrachten die uitgevoerd zijn betreffende een fotoshoot van een hond (of dier) kunnen voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Indien de eigenaar anders wenst, dan moet dit schriftelijk worden aangevraagd.
 6. Voor de uitgebreide algemene voorwaarden betreffende fotografie verwijs ik naar de algemene voorwaarden op www.feldfotografie.nl.