Individueel instructeur

Individueel instructeur, een nieuw etiket dat ik mijzelf bijna mag geven. Met een brede kennis over honden en een goede basis in mensenkennis vind ik dat het tijd is geworden om consulten aan te bieden. Als instructeur ben ik in staat om de eigenaar te begeleiden bij problemen/uitdagingen die zij ervaren met hun hond. Dit mag letterlijk van alles zijn; uitvallen naar honden, basisregels opleggen, gedragingen afleren of bijleren, begeleiding bij de opvoeding en meer.

Wat houdt een kennismakingsconsult in?

Ik kom bij jou thuis en zal onder het genot van een kopje thee jouw vraagstukken doornemen. Jij vertelt mij welke uitdaging je ervaart met jouw hond, welke handelingen je op het moment hebt uitgevoerd en hoe je het graag anders ziet. Ook zal ik vragen wat jij verwacht van jezelf en je hond. Dit is een persoonlijke vraag, maar wel uiterst belangrijk om de juiste weg in te slaan om gedragingen te verbeteren.

Verder vertel ik je tijdens dit consult hoe ik te werk ga, welke methodes, wat ik verwacht van de eigenaar en hoe ik het verloop inschat. Het kan best zijn dat we met een los consult het probleem kunnen verhelpen, maar soms zijn meerdere consulten nodig. Je betaalt het kennismakingsconsult vooraf, de andere consulten achteraf per maand.

Een kennismakingsconsult is altijd ons eerste contactpunt. Vanuit dit consult zullen we het vervolg bepalen.

Kennismakingsconsult
90 minuten
€75,-
uur
Los consult
60 minuten
€62,50
uur
3 consults
3x60 minuten
€175,-
3 consults